• Fina raspisuje natječaj za stipendiranje studenata – mjesečni iznos stipendije 3.000 kuna
  Objavljeno 17.10.2020.
  IDEALNA PRILIKA ZA REDOVITE STUDENTE

  Fina je tehnološki orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Radimo u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaramo unutar vlastitih razvojnih timova.

  Od drugih se razlikujemo po tome što koristimo različite napredne informatičke tehnologije i rješenja koji su u IT svijetu rijetko tako široko obuhvaćene i međusobno povezane na jednome mjestu. Naš IT čini više od 280 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

  Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti i studentice treće godine preddiplomskog/stručnog studija odnosno redoviti studenti i studentice druge godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

  • Veleučilište u Bjelovaru: smjer Računarstvo
  • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici: smjer Računarstvo
  • Međimursko veleučilište u Čakovcu: smjer Računarstvo
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva: profil Obradba informacija, Telekomunikacije i informatika, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost
  • Fakultet organizacije i informatike: smjer Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja
  • Prirodoslovno-matematički fakultet: smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika
  • Tehničko veleučilište u Zagrebu: smjer Informatika, Računarstvo
  • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija: smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo
  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija
  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: smjer Menadžerska informatika
  • Veleučilište u Rijeci: smjer Informatika , Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
  • Fakultet informatike u Puli: smjer Informatika

  Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?

  • prosjek ocjena iznad 3,5 (poželjno)
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • studenti/ce su stari do 23 godine za preddiplomski /stručni studij odnosno do 25 godina za diplomski studij
  • su ukupan prethodni studij završili u roku od 5 godina (za studente druge godine diplomskog studija)
  • iskazan interes za rad u jednom od navedenih područja: programiranje, sistem analiza, testiranje IT rješenja, pružanje podrške poslovnom sustavu i sl.
  • uz ispunjenje navedenih uvjeta, pri izboru kandidata mogu se uzeti u razmatranje socijalni status, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade te dodatno obrazovanje (npr. stečeni certifikati)

  Što treba sadržavati prijava?

  • životopis
  • potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2020./2021.
  • prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija
  • izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije
  • potvrdu o visini dohotka i primitaka roditelja (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 31.10.2020. godine)
  • potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju

  Koje su obveze stipendista?

  • potpisivanje Ugovora o stipendiranju
  • redovno izvršavanje obveza na fakultetu
  • odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine

  Kako će se birati stipendisti?

  • kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

  Što nudimo?

  • mjesečnu stipendiju u iznosu od 3,000 kn neto u trajanju od 12 mjeseci
  • mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada
  • zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

  Kako se prijaviti?

  Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 29.10.2020. godine na mail adresu
  stipendija@fina.hr.

  Izvor: pozega.eu